CD-ROM MATH TEST 5 : แผ่น 2
CD-ROM MATH TEST 5 : แผ่น 2

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Math Test

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เป็นสื่อเสริมการฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนดในการทำแบบทดสอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB