Letters' World 2 : CD คู่มือครู 2-7 Short E (e-, -ed, -en, -et)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Letters' World 2 : CD คู่มือครู 2-7 Short E (e-, -ed, -en, -et)

ชื่อชุด : Letters' World

ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด เน้นการฝึกออกเสียง Phonics ให้ถูกต้องตามหลักเจ้าของภาษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง