DVD-Rom Twig สุขภาพและโรคภัย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

DVD-Rom Twig สุขภาพและโรคภัย

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชีววิทยาสุขภาพและโรคภัย มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย เชื้อโรคและการรักษาความสะอาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาปฏิชีวนะ และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง