DVD-Rom Twig สมรรถภาพทางกาย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig สมรรถภาพทางกาย

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชีววิทยาสมรรถภาพทางกาย มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย ลักษณะของร่างกายที่แข็งแรง โรคอ้วน การกำจัดไขมันออกจากร่างกาย และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง