DVD-Rom Twig การสูญพันธุ์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig การสูญพันธุ์

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชีววิทยาการสูญพันธุ์ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์ สาเหตุของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สิ่มีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง