DVD-Rom Twig น้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากร
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig น้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากร

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

น้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากร มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย เสียงคืออะไร อัตราเร็วของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์และคลื่นกระแทก และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง