DVD-Rom Tigtag การลดปริมาณ, การใช้ซ้ำ, การนำกลับมาใช้ใหม่
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Tigtag การลดปริมาณ, การใช้ซ้ำ, การนำกลับมาใช้ใหม่

ชื่อชุด : Tigtag DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสารคดีสั้นที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ครบครัน เนื้อหาตรงตามหลักสูตร
แกนกลาง '51
(ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง