DVD-Rom Twig บิกแบง (Big Bang)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig บิกแบง (Big Bang)

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฟิสิกส์บิกแบง มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย ทฤษฎีบิกแบง หลักฐานของบิกแบง เครื่องเร่งอนุภาคจำลองเหตุการณ์บิกแบง และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง