DVD-Rom Twig พิกัด
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig พิกัด

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบสารคดีสั้นมาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครบครันที่ครบครันเนื้อหาตรงตามหลักสูตรสร้างความรู้คู่ความสนุก เกิดการเรียนรู้ผ่านบริบทในชีวิตจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง