DVD-Rom Twig ความแม่นยำและการประมาณ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig ความแม่นยำและการประมาณ

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คณิตศาสตร์ความแม่นยำและการประมาณ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การนิยามความยาวหนึ่งเมตร การปัดเศษของจำนวน นักดาราศาสตร์นับดาวบนท้องฟ้าได้อย่างไร และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง