DVD-Rom Twig ที่อยู่ของเรา
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig ที่อยู่ของเรา

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ภูมิศาสตร์มนุษย์ ที่อยู่ของเรา มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การตั้งถิ่นฐาน การเลือกสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ชีวิตในขั่วโลกเหนือ และชีวิตในทะเลทราย และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง