DVD-Rom Twig วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ภูมิศาสตร์มนุษย์ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง เป็นสื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทวิก มีกิจกรมมการเรียนรู้พัฒนาทักษะคิดและสืบค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง