Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-7 Fun at the Library
Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-7 Fun at the Library

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : Growing Up

ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

- คู่มือครูประกอบด้วยแผนการสอนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน
โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็นช่วงนำเข้าสู่บทเรียน ช่วงบทเรียนและช่วงบทส่งท้าย
- คู่มือครูแนะนำอุปกรณ์ที่ครูสามารถนำมาใช้เพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรมให้สนุกสนาน
และข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นได้ในห้องเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB