Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อ Sam Labs (แซม แล็บส์)

ชื่อผู้แต่ง : HK classroom

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

บล็อกอิเล็กทรอนิกส์บลูธูทไร้สาย ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการเขียนโปรแกรมหลากหลายฟังก์ชัน สามารถนำไปจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม (STEM) ร่วมกับศิลปะ (ART) ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยเริ่มต้นเรียนรู้คำสั่งอย่างเป็นขั้นตอนด้วยเกมก่อนการโค้ด ทำให้สามารถจดจำและเข้าใจคำสั่งนั้น ๆ ได้ง่าย และสามารถเรียนรู้การออกแบบวงจรผ่านแอปได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่โมเดลแบบง่ายไปจนถึงแบบที่ต้องใช้ลอจิกที่ซับซ้อนท้าทายความสามารถ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง