Growing Up 1 : คู่มือครู (2) เล่ม 1-6 ถึง 1-10
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Growing Up 1 : คู่มือครู (2) เล่ม 1-6 ถึง 1-10

ชื่อชุด : Growing Up

ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

- คู่มือครูประกอบด้วยแผนการสอนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน
โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็นช่วงนำเข้าสู่บทเรียน ช่วงบทเรียนและช่วงบทส่งท้าย
- คู่มือครูแนะนำอุปกรณ์ที่ครูสามารถนำมาใช้เพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรมให้สนุกสนาน
และข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นได้ในห้องเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง