Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน

ชื่อชุด : ชุดสื่อ Grove Zero (โกรฟ ซีโร่)

ชื่อผู้แต่ง : HK classroom

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดโมดูลคอนโทรลเลอร์สำเร็จรูป ฝึกฝนทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ผ่านการโค้ดด้วยการเชื่อมต่อโมดูลฟังก์ชันต่าง ๆ เรียนรู้การเชื่อมโยงซอฟท์แวร์เข้ากับฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ ใช้งานง่าย โดยใช้แม่เหล็กเชื่อมต่อโมดูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีการแยกสีตามประเภทของโมดูลทำให้จดจำได้ไว สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนรู้และออกแบบโครงงานได้อย่างหลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง