แบบประเมินการอ่านและการเขียน : สำหรับครู
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบประเมินการอ่านและการเขียน : สำหรับครู

ชื่อชุด : แบบประเมินฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เป็นเครื่องมือในการทดสอบความสามารถทางการอ่านและการเขียนของเด็ก ช่วยให้ผู้สอนกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะของเด็ก และเลือกใช้สื่อแต่ละชุดมาพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง