micro : bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

micro : bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อชุด : micro:bit Starter Kit

ชื่อผู้แต่ง : BBC

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ สำหรับผู้เริ่มต้น สามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based Programming ที่ทั้งง่ายและสนุก สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบ ทั้ง visual programming สไตล์ Block-based Programming และ Text-baesd Programming ผ่านภาษา python สำหรับผู้มีพื้นฐานด้าน coding มาบ้างแล้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง