Happy Rhymes 3 : Pupil's Book
Happy Rhymes 3 : Pupil's Book

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Happy Rhymes

ชื่อผู้แต่ง : โกลบอลเอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษที่ไพเราะและคุ้นเคย เป็นเรื่องราวนิทานพร้อมกิจกรรมสนุกท้ายเรื่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB