100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789749346815

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ในหนังสือเล่มนี้ได้นำเอาชีวประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน 100 ท่านจากทั้งหมด 6 สาขา ที่ได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB