สิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สิ่งแวดล้อม

ISBN : 9789749471012

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : Rob Bowden / ดร.จารนัย พานิชกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้ใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแสดงให้เห็นแนวทางการเข้าถึงวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเสนอทางเลือกบางอย่างให้คุณนำไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่อนาคตที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง