หอมโลกวรรณศิลป์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

หอมโลกวรรณศิลป์

ISBN : 9789749410264

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

วรรณกรรมและวรรณคดีของไทยตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน มีศิลปะการประพันธ์ที่เกิดจากการรังสรรค์ถ้อยคำกับการผูกร้อยจินตนาการของกวี ทำให้บทประพันธ์ที่ออกมามีความไพเราะและสื่อความหมายได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งศิลปะการประพันธ์นี้ เรียกว่าวรรณศิลป์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง