โยคะแห่งสติ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

โยคะแห่งสติ

ISBN : 9786160023684

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : เกศสุดา ชาตยานนท์,บุญงาม อนงค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แนะนำให้รู้จักการมีโยคะอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่รักษาสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และสติ ฝึกอาสนะหลากหลายท่าซึ่งช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วย ใส่ใจเรื่องการผ่อนคลาย ไปจนถึงรับประทานอาหารตามหลักโยคะ เพื่อให้รู้สึกสงบสบาย คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง