พืชมหัศจรรย์ สารพันประโยชน์ใกล้ตัว (ไทย-อังกฤษ-ณี่ปุ่น)
พืชมหัศจรรย์ สารพันประโยชน์ใกล้ตัว (ไทย-อังกฤษ-ณี่ปุ่น)

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789747743449

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : คมชาญ ปราการพล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

มาเรียนรู้ถิ่นกำเนิด การเจริญเติบโต คุณประโยชน์ และความเชื่อต่างๆ ของพืชมหัศจรรย์เหล่านี้...บางเรื่องคุณอาจไม่เคยรู้ แต่...กำลังจะได้รับรู้...ตัวอย่างเช่นกล้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ผลหรือยอดก็นำมาบริโภคได้พอเหลือก็นำไปขาย ไม่ว่าจะขายสด หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ใบกล้วยก็นำมาทำเป็นห่อหมก หรือเย็บกระทง ในส่วนของความเชื่อ อาทิ กล้วยนาน เชื่อว่ามีผีนางตานีสิงสถิตอยู่ บางคนก็นำเครื่องสักการะมาเซ่นไหว้เพื่อหวังผล และยังมีอีกหลากชนิดของพืชมหัศจรรย์ ที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วสำหรับคุณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB