อาหารปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

อาหารปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย

ISBN : 9789747487541

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : รติรส วรานนท์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

อาหารที่คุณรับประทานในแต่ละวันนั้น บางอย่างอาจเป็นภัยต่อร่างกาย อาหารบางชนิดมีการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะภัยจากสารปรอท อลูมิเนียม สารหนู สารตะกั่วหรือพิษจากยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ฯลฯ เหล่านี้ บางทีก็ตรวจสอบได้ยาก เพราะผู้ค้าบางรายก็ขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนตัวจึงทำให้ผลิดอาหารออกมาอย่างขาดจิตสำนึก ฉะนั้น หนังสือ "อาหารปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย" จึงเป็นหนังสือที่ให้สาระและประโยชน์ในเรื่องการบริโภคอย่างจริงจัง เพื่อทางที่ดีที่สุดคุณควรมีความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง