I CAN CODE ระดับ Advanced
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

I CAN CODE ระดับ Advanced

ชื่อชุด : I CAN CODE

ชื่อผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือต่อยอดการเรียนรู้สำหรับผู้มีพื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรม พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขั้นสูงต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง