พิชัยสงครามเง่าคี้ : ศาสตร์ผู้นำในภาวะวิกฤต
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

พิชัยสงครามเง่าคี้ : ศาสตร์ผู้นำในภาวะวิกฤต

ISBN : 9786163881021

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อดุลย์ รัตนมันเกษม

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"ศาสตร์ของเง่าคี้" เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงในสนามรบเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ที่มีทั้งแนวทาง แง่คิด การเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีหลักการ หนังสือเล่มนี้ "พิชัยสงครามเง่าคี้ ศาสตร์ผู้นำในภาวะวิกฤต" เล่มนี้ มิใช่ประวัติหรือเรื่องราวชีวิต เง่าคี้ แต่เป็นตำราพิชัยสงคราม กล่าวถึงทรรรศนะทางการทหารไว้อย่างยอดเยี่ยม เป็นพิชัยสงครามชิ้นเอก ที่ว่ากันว่าเหนือกว่าตำราพิชัยสงครามซุนวูอันลือลั่น!! จริงหรือที่ว่า เง่าคี้ นั้นเหนือกว่าซุนวู ถึงกับเปรียบเง่าคี้เป็นจอมทัพผู้ปราบแผ่นดิน ขณะที่ซุนวูเป็นเพียงแม่ทัพผู้ชนะศึก เพราะซุนวูเป็นนักการทหาร ขณะที่เง่าคี้เป็นทั้งนักการทหารและนักการเมือง ดังนั้นในบางทรรศนะของเง่าคี้ จึงเติมเต็มในส่วนที่ซุนวูไม่มี เง่าคี้เสนอยุทธศาสตร์การเมืองโดยส่งเสริมและใช้ "คุณธรรม หน้าที่ จารีต และเมตตา" ปกครองบ้านเมืองและกองทัพ ทั้งเห็นว่า "ต้องให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี บ้านเมืองถึงจะสงบสุข" เง่าคี้ เคยทำสงครามใหญ่กับแว่นแคว้นทั้งหลายถึง 76 ครั้ง ขยายดินแดนไปทั้ง 4 ทิศกว้างไกลนับพันลี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง