คลายปมคำพ้อง รากใส้คำเหมือน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

คลายปมคำพ้อง รากใส้คำเหมือน

ISBN : 9786165085533

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : นารีรัตน์ บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คำศัพท์ถือเป็นพื้อฐานสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกๆ คน การเรียนรู้และจดจำคำศัพท์จนสามารถหยิบยกมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้นั้น หากอยู่ในสนามสอบก็ถือได้ว่ากุมชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง คลายปมคำพ้อง รากใส้คำเหมือน เป็นการรวบรวมคำศัพท์แบบ Synonyms (คำพ้อง) โดยแบ่งแยกไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการอ่าน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกเลือกใช้คำได้อย่างถูกต้อง เชื่อแน่ว่าคำพ้องในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนเติมเติมให้กับคลังคำศัพท์ของนักศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สนามสอบเอ็นทรานซ์ได้อย่างมั่นใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง