ย้อนรอยพระปิยมหาราช 100 ปี
ย้อนรอยพระปิยมหาราช 100 ปี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786165081566

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อุดม เชยกีวงศ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ บุคคลเกียรติยศ และบุคคลสำคัญแห่งโลก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ นักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ทรงตะหนักถึงเหตุ และความจำเป็นที่จะต้องทำการปฏิรูปประเทศภายหลังจากที่ได้เสด็จประพาสยุโรป ทรงทอดพระเนตรความเจริญล้ำหน้าประกอบกับขณะนั้น อิทธิพลของลัทธิจักรรวรรดินิยมตะวันตกที่ส่อเค้าว่าจะรุกรานไทย ด้วยการอ้างถึงความล้าหลังและความป่าเถื่อนที่ไทยยังมีทาสและอาจใช้เป็นข้ออ้างเข้าแทรกแซง อีกทั้งผลอันเกิดจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจการค้าไทยเปลี่ยนไปเป็นระบบการค้าแบบเสรี "ทาส" ซึ่งมีสืบเนื่องมาหลายร้อยปี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB