ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

ISBN : 9789747236903

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : พระยาอนุมานราชธน (สายส่งศึกษิต)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แม้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอันกลายมาเป็นประเพณีนี้ จะเปลี่ยนแปรไปตามกาลสมัยและสภาพความเป็นไปทางสังคม แต่ถ้าหากเราประจักษ์ชัดในความเป็นมา เบื้องต้นแห่งประเพณีนั้น ๆ ย่อมช่วยให้เราประยุกต์พิธีกรรมอันเนื่องในประเพณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องสมสมัย ไม่เป็นแต่เพียงการสืบต่อประเพณีอย่างปราศจากคุณค่า ทั้งยังอาจสื่อกับคนรุ่นใหม่ให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม โดยนัยอันถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง