อ่านวรรณกรรม Gen z
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

อ่านวรรณกรรม Gen z

ISBN : 9786163881830

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ไม่ได้จำกัดที่กลุ่มของสังคมการเมืองและเทคโนโลยีเท่านั้น ผลกระทบทั้งหมดล้วนส่งผลต่อวงการ "วรรณกรรม" เป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในวงการวรรณกรรม จากทฤษฎีใหม่ๆ ที่เข้ามา ได้ส่งผลให้วรรณกรรม ขยายตัวอย่างกว้างขวางในชั่วระยะเวลาเพียงไม่นาน ทั้งกระแสวรรณกรรมรูปแบบใหม่จากคนรุ่นใหม่ ทำให้วรรณกรรมนั้นเข้าถึงผู้คนทั่วไป และตอบรับกระแสความต้องการของผู้อ่านได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นต่อคนทุกเพศทุกวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง