ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า เหล่า อา กง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า เหล่า อา กง

ISBN : 9786163880475

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : จิตรา ก่อนันทเกียรติ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า เหล่า อา กง" เล่มนี้ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี ปี 2537 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ผลงานเขียน "จิตรา ก่อนันทเกียรติ" โดยเนื้อหาในเล่มนั้นเป็นภาพสะท้อนให้เห็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่า ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นสาระความรู้เรื่องจีนต่างๆ จากผู้เฒ่าในยุค "เสื่อผืนหมอนใบ" นั่นเอง จากผู้เฒ่าที่ไม่เคยหวงวิชาเพื่อให้ลูกหลานจีนได้รู้คุณค่า เกิดความภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง