มลพิษทางน้ำ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

มลพิษทางน้ำ

ISBN : 9786165085953

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อุดม เชยกีวงศ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
แสดงให้พสกนิกรได้ตระหนักว่า ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต
แต่ในปัจจุบัน แหล่งน้ำตามธรรมชาติในประเทศไทยกำลังเผชิญมรสุมทั้งปัญหาน้ำเน่าเสีย
มีสารพิษเจอปน ตื้นเขิน จนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง