กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 4 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 4 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ISBN : 9786160026586

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2277 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 พระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 และได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นจากการแบ่งเป็นก๊กเหล่าต่างๆ สถาปนา "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" เป็นราชธานี เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 ครองราชสมบัติ 15 ปี รวมพระชนมายุ 48 พรรษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง