นามานุกรมรามเกรียรติ์ (พิมพ์ครั้งที่ 5)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

นามานุกรมรามเกรียรติ์ (พิมพ์ครั้งที่ 5)

ISBN : 9786163880758

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.รื่นฤทัย บก.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฉบับพิมพ์แก้ไขปรับปรุงเล่มนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงลำดับชื่อต่างๆ ตามตัวอักษร เพื่อให้ค้นหาคำได้ง่ายขึ้น และครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งชื่อตัวละครตัวเดียวกันที่ปรากฎในรามเกียรติ์สำนวนอื่นแต่สะกดต่างกับฉบับพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อันเป็นฉบับที่มีเนื้อความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเรื่องรามเกียรติ์ของไทย พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อเขียนที่เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องความเป็นมา คุณค่า ความสำคัญ เรื่องย่อ และบทบาทของหนุมาน ซึ่งเพิ่มเป็นภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้อีกด้วย นับเป็นมรดกทางวรรณศิลป์ของชาติที่แสดงให้เห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา ภาษาและวัฒนธรรม อันผ่านการพิสูจน์มาเป็นเวลาเนิ่นนาน จึงถือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะธำรงรักษาผลงานวรรณศิลป์เหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดื่มด่ำกับอรรถรสของวรรณคดีต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง