อินเทอร์เน็ต...ทางเดินสู่โลกอนาคต

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

อินเทอร์เน็ต...ทางเดินสู่โลกอนาคต

ISBN : 9789744394132

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Hyang Sook-Choi ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ล่มได้ให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรระดับประถมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง