สตีเวน ฮอว์กิง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สตีเวน ฮอว์กิง

ISBN : 9789744393371

ชื่อชุด : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

ชื่อผู้แต่ง : Hur Nan-Hee ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สตีเวน ฮอว์กิง วัยเด็กได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์แอลแบน จากนั้นเข้าศึกษาต่อสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ต่อมาได้เข้าศึกษาที่ทรินิตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาจักรวาลวิทยา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลังจากนั้นก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในต้นทศวรรษ 1960 สตีเวน ฮอว์กิงก็มีอาการที่เรียกว่า Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) อันเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีผลกับประสาทสั่งการนั่นคือ เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อส่วนนั้นจะอ่อนแรงลงจนเกือบเป็นอัมพาต แต่เขายังคงทำงานวิชาการต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง