เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย

ISBN : 9786167125039

ชื่อชุด : เปิดโลกประวัติศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิ ภิบาลแทน และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือที่นำเสนอในรูปแบบเชิงประเด็นปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ในการเปิดโลกประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่รัชสมัย พร้อมเกร็ดน่ารู้ต่างๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง