ชุด Twig เรื่องอะตอมและพันธะเคมี (3 แผ่น)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด Twig เรื่องอะตอมและพันธะเคมี (3 แผ่น)

ชื่อชุด : DVD - ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทวิก

ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล รูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้นที่สอนเรื่องยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที สนุก ดึงดูดใจ ให้ความรู้ เป็นผู้ช่วยครูในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างครบกระบวนการ ชุดนี้ประกอบด้วยเรื่อง อะตอม พันธะเคมี และสถานะของสสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง