รักชาติ รักมรดกไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

รักชาติ รักมรดกไทย

ISBN : 9786164720275

ชื่อชุด : รักไทย ภูมิใจชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับมรดกไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย” นำเสนอด้วยภาพวาดเป็นหลักและตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมให้เด็กลงมือทำ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 11 ตอน ได้แก่ ช้างไทยคู่ชาติไทย ภาษาไทยภาษาชาติ ไปลามาไหว้มารยาทไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ภูมิปัญญาอันล้ำค่า ประเพณีอันดีงาม แผ่นดินถิ่นประเพณี ดินแดนแห่งการแสดง เมืองไทยเมืองวัฒนธรรม มรดกไทยมรดกโลก และคนไทยหัวใจรักษ์วัฒนธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง