ชุด LearnPlus Science เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ชุด LearnPlus Science เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรูปแบบของการถ่ายทอดพลังงานเกิดจากการบริโภคต่อเนื่องกันเป็นทอด ๆ เรียกว่าห่วงโซ่อาหาร หรือสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารอาจเกี่ยวพันกับโซ่อาหารอื่น เกิดความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน เรียกว่าสายใยอาหาร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB