ทดลองวิทย์ @ Home 2
ทดลองวิทย์ @ Home 2

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167139326

ชื่อชุด : ทดลองวิทย์@Home

ชื่อผู้แต่ง : โทมิสลาฟ เซนแคนสกี ผู้แปล วรรณกร วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการพยายามที่จะเข้าใจเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว การทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ โดยอาศัยอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัว จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใตและเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น การทดลองในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นการทดลองเดพิ่มเติมจากเล่มที่ 1 เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง และแม่เหล็ก เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB