Active Reader โลกมหัศจรรย์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader โลกมหัศจรรย์

ชื่อชุด : CD รอบรู้สู่โลกกว้าง

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “รอบรู้โลกกว้าง" เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอกิจกรรมทดลองเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสไปกับความมหัศจรรย์ของโลก เช่น การเคลื่อนที่ของโลก กำเนิดทวีป รอยย่นของเปลือกโลก อำนาจแห่งผืนทราย หินจากความกดดัน พลังลม เป็นต้น ซึ่งนอกจากความเพลิดเพลินแล้วยังได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับโลกอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง