Active Reader ร่างกายมหัศจรรย์
Active Reader ร่างกายมหัศจรรย์

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD รอบรู้สู่โลกกว้าง

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “รอบรู้โลกกว้าง" เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ทั้ง เนื่อง การกำเนิดชีวิตใหม่ อวัยวะรับสัมผัส การเจริญเติบโตของร่างกาย และกลไลการทำงานของร่างกาย ที่มำให้ผู้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์และกลไกในการทำงานที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB