Active Reader รู้รอบเหตุการณ์สำคัญ




Active Reader รู้รอบเหตุการณ์สำคัญ

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD สรรพ์สาระของโลก

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลกเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้มาย บบางเหตุการณ์อาจไม่สำคัญแต่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB