Active Reader นิราศเดือน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader นิราศเดือน

ชื่อชุด : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นิราศที่ถือกันว่าแต่งได้ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่งจนมีผู้เข้าใจว่าเป็นผลงานของสุนทรภู่แต่ที่จริงเป็นผลงานของนายมี ศิษย์ของสุนทรภู่นั่นเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง