Active Reader นิราศเดือน
Active Reader นิราศเดือน

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นิราศที่ถือกันว่าแต่งได้ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่งจนมีผู้เข้าใจว่าเป็นผลงานของสุนทรภู่แต่ที่จริงเป็นผลงานของนายมี ศิษย์ของสุนทรภู่นั่นเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB