Active Reader สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
Active Reader สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรื่องสุภาษิตพระร่วงนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บัญญัติพระร่วง" สันนิษฐานว่าได้มีการรวบรวมขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและน่าจะเป็นผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นเพื่อสั่งสอนประชาชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB