Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD ปกิณกะวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชื่นชมกับกลอนอันไพเราะจากวรรณคดีเอกของไทย เนื้อหาบทเรียนมีทั้ง ให้เกร็ดความรู้ในคำกลอน คำศัพท์น่าสนใจ และภาพเคลื่อนไหวกระตุ้นความสนใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB