Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1

ชื่อชุด : CD ปกิณกะวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชื่นชมกับกลอนอันไพเราะจากวรรณคดีเอกของไทย เนื้อหาบทเรียนมีทั้ง ให้เกร็ดความรู้ในคำกลอน คำศัพท์น่าสนใจ และภาพเคลื่อนไหวกระตุ้นความสนใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง