หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037467

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง'60) เน้น Geo-Literacy นำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Infographic รู้เรื่องภูมิศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรม Active Learning รวบยอดความรู้ ด้วยแผนผังที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในภาพรวมได้ รองรับสื่อดิจิทัล (QR Code)


สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB