หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.4

ISBN : 9786162034473

ชื่อชุด : UPSTREAM

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเข้มข้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET และ GAT

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง